ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ÁªÏëS930ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 2|Ö÷Ìâ: 278

  Òƶ¯ÊåÊåÁªÏëS930ÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ΪÄúÌṩÁªÏëS930Ë¢»úROM,ÁªÏëS930¹Ù·½¹Ì¼þ,ÁªÏëS930Ò»¼üroot½Ì³Ì,ÁªÏëS930Èí¼þÏÂÔØ,ÁªÏëS930ÓÎÏ·ÏÂÔØ,ÁªÏëS930ÊÖ»úÇý¶¯,ÁªÏëS930ÊÖ»ú²ÎÊý,ÁªÏëS930ÊÖ»úÆÀ²â,ÁªÏëS930ÅÜ·ÖPK¶Ô±È,ÁªÏëS930¹ÙÍøÔ¤Ô¼¹º»úÏûÏ¢¡£Òƶ¯ÊåÊå,·þÎñÄúµÄÒƶ¯Éú»î£¡
  ÁªÏëS930Ó²¼þ²ÎÊý:¡¾MT6582Ëĺˡ¿¡¾1.3GhzÖ÷Ƶ¡¿¡¾WCDMA/GSMË«Íø¡¿¡¾6.0Ó¢´ç720P·Ö±æÂÊ¡¿¡¾1G + 8G¡¿
  ¡ùÒƶ¯ÊåÊåÁªÏëS930¹Ù·½QQ½»Á÷Ⱥ¡ù
  1ºÅȺ£º     (Ãû¶îÓÐÏÞ£¬Óû¼Ó´ÓËÙ£¡ÍøÓÑȺÐèÑû°æÖ÷½øפ£¬·ñÔòÒ»ÂÉɾ³ý!)
ÁªÏëS930°å¿éÊÇÒ»¸öпª°å¿é£¬ËýµÄÅ·¢Õ¹ÐèÒª´ó¼ÒµÄÐû´«£¡×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6429 M44 2010-12-13 7714210623960 ·ÉÑïFlip 1 Ð¡Ê±Ç°
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img muscle 2017-12-8 1122561 z445104774 2018-1-2 23:41
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930Ë¢»úÈí¼þSP_Flash_Tool_v3.1332.0.sn187ÏßË¢¹¤¾ß/Ë¢»úÇý¶¯+Ë¢»ú½Ì³Ì/ÊÓƵ...  ...23456..132 bejay 2013-11-30 157525753 chj0858 Ç°Ìì 16:43
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930ÖÐÎÄCWM-recovery»Ö¸´ÏµÍ³´¥Ãþ°æ£¬Ö§³Ö±¸·Ý»¹Ô­¡¢Ö§³Ö¹Ù·½ROM  ...23456..127 Ììº× 2013-11-30 151830984 chj0858 Ç°Ìì 16:28
±¾°æÖö¥ [Òѽâ¾ö] ÁªÏës930ÍêÃÀROOT½Ì³Ì£¡·Ç³£¼òµ¥£¡ ÐÂÈËÌû attach_img  ...23456..84 benxmn 2013-12-3 100219909 chj0858 Ç°Ìì 16:26
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930 VIBE 1351 Îȶ¨°æ 2013.12.26¸üРԭ×ÌԭζROOT¿¨Ë¢°ü1230 attach_img  ...23456..25 èßä 2013-12-30 29010201 l12138 2017-12-2 19:46
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ¡¾¹Ù·½ROM¡¿ÁªÏëS930Ë¢»ú°üROMÉý¼¶¹Ì¼þS930_S129_131030.rar¾Èשͷ±Ø±¸£¬12ÔÂ7ÈÕ¸üР ...23456..71 bejay 2013-11-30 84121357 ds16931693 2017-10-7 16:32
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930 VIBE 1401 ¿ª·¢°æ 2014.0102¸üРԭ×ÌԭζROOT¿¨Ë¢°ü0102 attach_img  ...23456..24 Íþ¸Õ 2014-1-3 28110574 GBBS7 2017-8-4 12:10
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] MIUI V5 S930ÐÞ¸´°æ attach_img  ...23456..7 computer1991 2014-3-27 768116 dahai52215320 2016-11-12 17:01
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
[½Ì³Ì] ÁªÏëS930ÏêϸͼÎÄË¢»ú½Ì³Ì£¬½ÌÄã¼òµ¥µØµ¥Ë¢ÖÐÎÄrecovery½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..74 bejay 2013-11-30 88115390 lidening521 11 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930_S928_VIBEUI_V2.0_1439_7.2.1_ST ÎÞÏÞÖÆ¿¨Ë¢°ü14.9.25 attach_img heatlevel  ...23456..13 èßä 2014-9-27 1475265 l12138 2017-12-2 19:44
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930 VIBE 1351 ¿ª·¢°æ 2013.1219¸üРԭ×ÌԭζROOT¿¨Ë¢°ü1222 attach_img heatlevel  ...23456..8 èßä 2013-12-22 843613 yangtianxiao_68 2017-9-14 09:23
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930 VIBE UI1.5 2014ÄêµÚ27ÖÜÎȶ¨°æ ÎÞÏÞÖÆ¿¨Ë¢°ü´øROOT14.7.4 attach_img heatlevel  ...23456..17 èßä 2014-7-5 2015942 yangtianxiao_68 2017-9-13 13:18
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930 VIBEUI_V2.0_1439_7.1.1 ¿ª·¢°æ ÎÞÏÞÖÆ¿¨Ë¢°ü14.9.25 attach_img heatlevel  ...23456..16 èßä 2014-9-27 1876305 yangtianxiao_68 2017-9-13 13:14
[ÇóÖú] ÁªÏëS930Çý¶¯ÎÊÌ⣡ÇóÖú£¡ ÐÂÈËÌû yangtianxiao_68 2017-9-13 381 yangtianxiao_68 2017-9-13 13:08
[½Ì³Ì] ÁªÏëS930½Ì³Ì£ºROM¡¢recovery¡¢ROOT¡¢WIPE¡¢Ë«ÇåµÈÊõÓïÃû´Ê½âÊÍ heatlevel  ...23456..24 bejay 2013-11-30 2778046 yangtianxiao_68 2017-9-12 22:11
[½Ì³Ì] ÁªÏëS930½Ì³Ì£º×Ô´øÒôÀÖ²¥·ÅÆ÷ËÑË÷²»µ½Äڴ濨µÄÒôÀÖÎļþµÄ½â¾ö°ì·¨  ...23456..7 bejay 2013-11-30 742890 catty7073 2017-9-6 12:47
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930 ×îÐÂVIBE 1.5 Îȶ¨°æ ÎÞÏÞÖÆ¿¨Ë¢°ü´øROOT 14.6.6 attach_img heatlevel agree  ...23456..25 èßä 2014-6-6 2918777 727682 2017-8-20 08:39
[½Ì³Ì] ¡¾¹Ù·½ÏßË¢¾Èשͷ½Ì³Ì¡¿ÁªÏëS930Éý¼¶¹¤¾ßʹÓÃ˵Ã÷_20130905.pdf heatlevel  ...23456..52 bejay 2013-11-30 61513727 huterx 2017-8-7 22:14
[½Ì³Ì] ×îÐÂϵͳVIBEUI_V1.0_1411_DEVÒѳɹ¦ROOT ÐÂÈËÌû heatlevel  ...23456..23 dzj5555 2014-3-21 2759005 GBBS7 2017-8-4 13:37
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930 Ô­³§S129 ¾«¼òROOT¿¨Ë¢°ü2013.12.04 heatlevel  ...23456..44 èßä 2013-12-4 52414720 GBBS7 2017-8-4 11:54
[Ë¢»ú°ü] ´ú·¢£ºÁªÏëS930ÒÆÖ²ColorOS¿¨Ë¢ROM×îаæÍêÃÀÕÀ·Å£¡ ÐÂÈËÌû attach_img heatlevel agree  ...23456..17 ¿ìÀÖº£ 2014-5-6 1968505 ÓÞÈËÂëÍ· 2017-7-2 23:40
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930 VIBE UI 2.0Îȶ¨°æ2014 8ÔÂ21ºÅÓÅ»¯Ô­°æ-ֻΪÁ÷³©¶øÉú£¡ attach_img heatlevel agree  ...23456..16 ÍæÃü±à³Ì 2014-8-22 1847083 hitwww123456 2017-7-2 23:36
[½Ì³Ì] ÁªÏëS930Ë¢»ú±Ø¿´£ºË¢»úÇý¶¯¡¢USBÁª»úÇý¶¯¡¢Ë¢»úÊÓƵ½Ì³ÌÏÂÔØ heatlevel  ...23456..36 bejay 2013-11-30 42012139 happistar 2017-4-22 16:23
[Ë¢»ú°ü] ×îаæsS930_S129_131030.rar¹Ù·½¹Ì¼þÏÂÔØÊÖ»úˢשͷ±Ø±¸ attach_img heatlevel  ...23456..30 Á÷ÄêȾָÇà´º 2013-12-6 3498843 happistar 2017-4-22 16:19
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏës930 VIBE 1407 Îȶ¨°æ 2014.0213¸üРԭ×Ìԭζ ROOT¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel agree  ...23456..29 Íþ¸Õ 2014-2-14 3457957 qazxswa 2017-4-5 13:05
[ÆäËü] ¹Ù·½VIBE 2.0Ë¢»ú°üÒѳö  ...23456 dzj5555 2014-8-2 653101 huterx 2017-3-27 11:16
[Ë¢»ú°ü] miui8À´ÁË attach_img  ...2 13217158709 2016-9-10 182276 zhl314159 2017-2-6 17:38
[½Ì³Ì] ¼òµ¥½ÌÄãÒ»¼üROOTÁªÏëS930£¡¾ø¶Ô¿¿Æ׺ͼòµ¥ heatlevel agree  ...23456..40 Ììº× 2013-12-1 47413630 ÎÒ»¹´æÔÚ 2017-1-26 14:30
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930 VIBE 1405 ¿ª·¢°æ 2014.0127¸üРԭ×ÌԭζROOT¿¨Ë¢°ü0127 attach_img heatlevel  ...23456..11 èßä 2014-1-28 1244579 If_you_wanna_sc 2017-1-12 16:20
[ÇóÖú] ÁªÏës90Tfantastic clangÁåÉù ÐÂÈËÌû ½¾°ÁµÄõ¹å 2016-5-2 1968 12234566 2017-1-1 23:41
[½Ì³Ì] ½ÌÄãÓÃÁªÏëS930ÊÖ»ú¿ìËÙ½Øͼ£¬ÎÞÐè°²×°µÚÈý·½Èí¼þ heatlevel  ...23456..13 bejay 2013-11-30 1477790 zengguang11 2016-12-11 22:55
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930רÓÃMIUI V5ÒÆÖ²°æ¿¨Ë¢ROM attach_img heatlevel  ...23456..19 ÁÖµÀÈý 2014-3-25 21610304 ¨ß¸édz 2016-12-1 14:23
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930ÒÆÖ²Õý×ÚÆ»¹ûϵͳIOS8È«ÍøÊ×·¢£¡ attach_img  ...23 ¿ìÀÖº£ 2015-6-18 242147 321-123 2016-11-28 21:52
[ÆÀ²â] s930µÄ¼òµ¥µÄСÆÀ²â heatlevel  ...23456..32 Á÷ÄêȾָÇà´º 2013-11-18 3787784 ËþÀ­ÌúÓð 2016-10-24 03:39
[Ë¢»ú°ü] s930ÒÆÖ²oppo ÐÞ¸´°æ·¢²¼ ÐÂÈËÌû attach_img  ...234 computer1991 2014-3-21 383595 ѧ»áÒ»¸öÈË 2016-10-9 22:18
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930 VIBE 1403 ¿ª·¢°æ 2014.0116¸üРԭ×ÌԭζROOT¿¨Ë¢°ü0120 attach_img  ...234 Íþ¸Õ 2014-1-20 402180 474743957 2016-9-27 13:20
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏë S930 VIBE³¬Ô½Ô­°æ Îȶ¨ Á÷³© ÖÚ¶àÓÅ»¯ ÇåˬÌåÑé attach_img Íú×ÐС°ü 2014-6-11 101881 lxbb 2016-9-19 20:14
[½Ì³Ì] ÁªÏëS930 ÏßˢרÓù¤¾ß ÏÂÔØ heatlevel  ...23456..20 èßä 2013-11-29 2356732 cw19770418 2016-9-12 13:29
[½Ì³Ì] ½â¾öÁªÏëS930WIN8 64λ°²×°Çý¶¯²»³É¹¦£¨Ê§°Ü£©µÄÎÊÌ⣡ÊÊÓÃÓÚ64λϵͳ  ...234 bejay 2013-11-30 443900 mijia0724 2016-8-16 22:30
[½Ì³Ì] S930 ¹ú¼Ê°æ ROW_S215 °²×¿ 4.4.2 Éý¼¶×¢Òâ attach_img edmond25 2014-7-30 21778 tcboon 2016-8-12 16:46
[Òѽâ¾ö] ÓйشíÎóÌáʾ£ºRecover is checked, but without pathµÄ½â¾ö·½·¨ attach_img  ...2 pzlpdy 2013-12-5 1312802 ÊÖ»ú±£Ä· 2016-8-4 15:08
[Ë¢»ú°ü] Õðº³s930¹ú¼ÊÎȶ¨°æ attach_img  ...23 ÁÖµÀÈý 2014-11-16 273941 cc5646666 2016-7-5 18:46
[ÇóÖú] ÊÖ»úram×ÜÁ¿Ô½ÓÃÔ½ÉÙ ÐÂÈËÌû guxy 2015-1-23 0980 guxy 2016-6-22 17:26
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS930ÒÆÖ²÷È×åFiymeÓëÈÙÒ«3CÔÓ½»°æÍêÃÀÕÀ·Å¼«ËÙÊ¡µçÎȶ¨£¡ÄãÖµµÃÓµÓУ¡ attach_img  ...23 ¿ìÀÖº£ 2015-3-14 313038 zhu2012 2016-6-22 17:13
[Ë¢»ú°ü] »úÓÍÃÇ s930×îйٷ½°æ±¾ÒѾ­·Å³ö £¬ÏëË¢»úµÄÅèÓÑÃÇÇë¹Ø×¢Ò»ÏÂÌû×Ó£¡£¡£¡£¡£¡£¡ attach_img heatlevel  ...23456..18 Á÷ÄêȾָÇà´º 2013-12-20 2066892 songguangshuai 2016-6-11 18:53
[Ë¢»ú°ü] ×îйٷ½ÏûÏ¢£¡£¡ÁªÏës930½ñÌìÏÂÎçÕýʽÍÆËÍ°²×¿4.4ϵͳ£¡£¡£¡  ...2 Á÷ÄêȾָÇà´º 2014-3-13 133114 sjhh3033 2016-6-1 21:59

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

¹Ø±Õ

Õ¾³¤ÍƼöÉÏÒ»Ìõ /1 ÏÂÒ»Ìõ

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-1-23 14:21 , Processed in 0.389426 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网