ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
   Òƶ¯ÊåÊåÁªÏëA8/S8³©Íæ°æÊÖ»úÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ÖÂÁ¦Îª¹ã´óÍæ¼ÒÌṩÁªÏëA8/S8³©Íæ°æÒ»¼üROOTÈí¼þ¹¤¾ßºÍ½Ì³Ì,ÁªÏëA8/S8³©Íæ°æ¹Ù·½ÏßË¢¾ÈשͷROM°ü,ÁªÏëA8/S8³©Íæ°æÔ­³§¿¨Ë¢Éý¼¶¹Ì¼þÏÂÔØ,ÁªÏëA8/S8³©Íæ°æÏßË¢/¿¨Ë¢»ú½Ì³Ì,ÁªÏëA8/S8³©Íæ°æ¾ÈשͷÏßË¢»ú¹¤¾ß,ÁªÏëA8/S8³©Íæ°æÈí¼þºÍÓÎÏ·ÏÂÔØ,ÁªÏëA8/S8³©Íæ°æµçÄÔÁª»úUSBÇý¶¯,ÁªÏëA8/S8³©Íæ°æÊÖ»úÆÀ²â,ÁªÏëA8/S8³©Íæ°æÊۼۺ͹ºÂòµØÖ·,ΪÄãÌṩ×îÏ꾡µÄÁªÏëA8/S8³©Íæ°æ¹ºÂò×ÊѶÐÅÏ¢¡£
   ÁªÏëA8³©Íæ°æ/ÁªÏëA3860²ÎÊý:¡¾MT6735P¡¿¡¾5.0´ç720P¡¿¡¾Ë«¿¨Ë«´ý¡¿¡¾Òƶ¯4G¡¿¡¾2G + 16G¡¿¡¾200W+800WÉãÏñÍ·¡¿¡¾£¤598¡¿
   ÁªÏëS8³©Íæ°æ/ÁªÏëA5860²ÎÊý:¡¾MT6735P¡¿¡¾5.5´ç720P¡¿¡¾Ë«¿¨Ë«´ý¡¿¡¾Òƶ¯4G¡¿¡¾·Ö1G+8GºÍ2G+16G¡¿¡¾200W+800WÉãÏñÍ·¡¿¡¾£¤598¡¿
  Òƶ¯ÊåÊåÁªÏëA8/S8³©Íæ°æÍæ»úQQ½»Á÷Ⱥ£º475203191                     Òƶ¯ÊåÊå¸÷»úÐ͹ٷ½QQȺ»ã×Ü
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6429 M44 2010-12-13 7714210624458 ·ÉÑïFlip 2 Ð¡Ê±Ç°
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img muscle 2017-12-8 1122576 z445104774 2018-1-2 23:41
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÁªÏëA8³©Íæ°æ/ÁªÏëA3860È«´¥ÃþTWRP Recovery v2.8.7.0ÖÐÎĻָ´ÏµÍ³£¬ÄÚÍâÖÿ¨Ë¢»úÖ§³Ö attach_img  ...23456..72 ¿¨¿¨¿¨²»SIÄã 2015-9-21 86219103 ccccb1 3 ÌìÇ°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÁªÏë»Æ½ð¶·Ê¿A5860È«´¥ÃþTWRP RecoveryÃÀ»¯ÖÐÎĻָ´ÏµÍ³£¬¿¨Ë¢¼°ROOTÏêϸ½Ì³Ì attach_img  ...23456..33 Íæ»úС°×°× 2015-11-1 38912424 Mdssmob 6 ÌìÇ°
±¾°æÖö¥ [A5860 ROM] ÁªÏëS8³©Íæ°æ/ÁªÏëA5860רÓùٷ½¾ÈשͷÏßË¢°ü£¬»Ö¸´ËÀשͷϵͳ±Ø±¸  ...23456..13 ÆïÊ¿Íõ 2015-9-21 1556104 hujie110290 2017-12-13 12:34
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
[A5860 ROM] ¡¶ÁªÏëS8³©ÍæA5860¡·==INUIOSµÚ¶þ°æ£¬Í¬²½¸üйٷ½×îа棬11.18¸üРattach_img heatlevel  ...23456..18 I¶«·½¹½Á¹ 2015-11-18 2136721 14274 12 Ð¡Ê±Ç°
[A5860 ROM] ¡¶ÁªÏëS8³©ÍæA5860¡·==Flyme4.5.1AµÚ¶þ°æ£¬ÐÂÔö²¿·ÖFlyme5Ó¦Óã¬Ë«°æ±¾Í¨Ë¢ attach_img heatlevel  ...23456..23 I¶«·½¹½Á¹ 2015-11-29 2648043 14274 12 Ð¡Ê±Ç°
[½Ì³Ì] ÁªÏëA5500/»Æ½ð¶·Ê¿S8³©ÍæµçÐÅ°æµÚÈý·½Recovery»Ö¸´ÏµÍ³£¬×Ô´øroot¹¦ÄÜ attach_img  ...23456..7 tuhaogen5272 2016-2-11 783464 lpxx50117 ×òÌì 19:29
[A5860 ROM] ¡¶ÁªÏëS8³©ÍæA5860¡·==INUIOSÊ×°æ·¢²¼£¬ÆƽâË«4G£¬Ë«°æ±¾Í¨Ë¢ ÐÂÈËÌû attach_img heatlevel  ...23456..11 I¶«·½¹½Á¹ 2015-11-1 1286882 Mdssmob ×òÌì 00:19
[A5860 ROM] ¡¶ÁªÏëS8³©ÍæA5860¡·==ÖÐÐËMifavorUI3.2£¬±äµÄÊÇÄÞÉÑ£¬²»±äµÄÊdzõÐÄ£¬Ë«°æ±¾Í¨Ë¢ attach_img heatlevel  ...23456..12 I¶«·½¹½Á¹ 2015-11-8 1366015 Mdssmob 6 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ÁªÏëS8³©Íæ°æ/ÁªÏëA5860ÖÐÎÄTWRP Recovery v2.8.7.0»Ö¸´ÏµÍ³,Ö§³ÖROOTË¢»úÉý¼¶ heatlevel agree  ...23456..14 Î÷¹ØÉÙÒ¯ 2015-11-1 1675856 Mdssmob 2018-1-15 20:41
[A3860 ROM] ÁªÏëA8³©ÍæA3860(2+16)==¹Ù·½,ROOT£¬´¿¾»£¬¾«¼ò¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel  ...23456..24 ¿¨¿¨¿¨²»SIÄã 2015-11-4 2799925 Áõ¼Ò²Æ 2018-1-15 04:31
[A3860 ROM] ÁªÏëA8³©ÍæA3860(2+16)==Flyme4.5Ç¿ÊÆ·¢²¼£¬ÆƽâË«4G attach_img heatlevel  ...23456..31 ¿¨¿¨¿¨²»SIÄã 2015-11-4 36510695 Áõ¼Ò²Æ 2018-1-15 04:19
[A5860 ROM] ¡¶ÁªÏëS8³©ÍæA5860¡·==¹Ù·½¾«¼ò£¬ÏßË¢£¬¿¨Ë¢£¬¾Èש attach_img heatlevel  ...23456..32 I¶«·½¹½Á¹ 2015-11-4 37410272 Mdssmob 2018-1-9 20:08
[A5860 ROM] ¡¶ÁªÏëS8³©ÍæA5860¡·==Flyme4.5/flyme by YunOSË«°æ±¾·¢²¼£¬ÆƽâË«4G£¬Ë«°æ±¾Í¨Ë¢ attach_img heatlevel  ...23456..20 I¶«·½¹½Á¹ 2015-11-4 2298992 ÌÎ×Ð00 2017-12-30 19:23
[A3860 ROM] ÁªÏëA8³©ÍæA3860(2+16)==360OSÈ«ÍøÊ×·¢£¬Ë«4G˫΢ÐÅ£¬ºôÎüµÆµÈµÈ attach_img heatlevel  ...23456..22 ¿¨¿¨¿¨²»SIÄã 2015-11-9 2578882 Mdssmob 2017-12-14 18:42
[½Ì³Ì] ÁªÏëS8³©Íæ°æ/ÁªÏëA5860ÖÐÎÄTWRP Recovery v2.8.7.0»Ö¸´ÏµÍ³,Ö§³ÖROOTË¢»úÉý¼¶ heatlevel  ...23456..12 Î÷¹ØÉÙÒ¯ 2015-11-2 1415963 a1005700401 2017-12-10 16:48
[ÆäËû] a3860µÍÅä°æ attach_img ÎíÂþÃÔ³Ç 2017-12-4 069 ÎíÂþÃÔ³Ç 2017-12-4 10:57
[ÆäËû] ¿´Í¼²»Ëµ»° ÐÂÈËÌû attach_img ×¢²áÄÑ 2017-10-2 1144 ×¢²áÄÑ 2017-10-2 18:03
[ÇóÖú] MTKË¢»ú³öÏÖbrom error s fthand5007ÇóÖú ÐÂÈËÌû attach_img @2a 2017-10-2 0143 @2a 2017-10-2 13:41
[½Ì³Ì] ¹ØÓÚA8£¨A3860)³©ÍæºÍS8£¨A5860)³©ÍæµÄË¢»úÖØҪ֪ͨ ¿¨¿¨¿¨²»SIÄã 2015-11-2 41748 sl873627169 2017-9-6 14:40
[ÌÖÂÛ] ÐãÐã×Ô¼º¸ÄµÄÁªÏëA5860Ö÷Ìâ ÐÂÈËÌû attach_img bmwgj 2017-4-25 4387 KO123456 2017-7-19 12:56
[ÇóÖú] ÁªÏëa3580rec Òѻظ´ 2865212094 2016-11-30 3405 ×î°®ÊñÊò 2017-7-11 14:17
[½Ì³Ì] ChainfireXDA³öÆ·£¡SuperSU v2.74 ROOTȨÏÞ¿¨Ë¢²¹¶¡°ü 2016Äê5ÔÂ19ÈÕ¸üР ...23 ÆïÊ¿Íõ 2016-5-20 351885 baendong 2017-7-2 08:14
[¼¯ºÏÌû] ÁªÏëA3860ÏßË¢°üÏÂÔØ ³È×Ó/°®Çé 2016-2-2 11015 nzas3vUo 2017-4-30 09:18
[¼¯ºÏÌû] ÁªÏëA5860ÏßË¢°üÏÂÔØ+Ë¢»ú¹¤¾ß hao9158666 2016-3-22 41407 allweb 2017-3-9 18:35
[ÌÖÂÛ] Çó´óÉñÒÆÖ²Flyme6 ÐÂÈËÌû 3070119095 2017-2-6 0323 3070119095 2017-2-6 14:05
[½Ì³Ì] Chainfire³öÆ·£¡ÊÚȨ¹ÜÀíSuperSU v2.50×îÐÂBETA²âÊ԰棬10ÔÂ6ÈÕ¸üР ...2345 ÆïÊ¿Íõ 2015-10-7 513348 en178 2017-2-5 13:37
[ÇóÖú] ÄÄÓа²×¿6.0µÄÁªÏëA5860ÏßË¢°ü qq123444 2016-12-29 0360 qq123444 2016-12-29 17:13
[ÇóÖú] ÇóУ԰Éñ»úa3580Ë¢»ú£¡£¡ ÐÂÈËÌû lantinchuan 2016-12-16 0389 lantinchuan 2016-12-16 18:21
[ÇóÖú] ÁªÏëa3580rec 2865212094 2016-11-30 1399 2865212094 2016-11-30 17:41
[ÎÊÌâ·´À¡] Ë¢»ú°üÌ«ÉÙÁË µöÓãÀÇ 2015-11-27 71020 KO123456 2016-11-12 15:08
[ÇóÖú] ÇóÖúÁªÏëA830 µÄCDC serial Òѻظ´ attachment sean_wang79 2016-10-25 2453 sean_wang79 2016-10-25 20:41
[ÇóÖú] ÁªÏëA5860£¬16G°æ±¾ÎóË¢8G rom£¬Ôõô°ì ÐÂÈËÌû luobobobo 2016-8-13 2914 liusir12 2016-9-5 09:01
[½Ì³Ì] ÁªÏë»Æ½ð¶·Ê¿A3860 ¿¨Ë¢ROM½Ì³ÌºÍ»ñÈ¡ROOTȨÏÞ½Ì³Ì attach_img agree  ...2 ¿¨¿¨¿¨²»SIÄã 2015-9-21 2010577 ÇÐÉö¤Îµ¶ 2016-7-6 00:26
[ÇóÖú] a3860½ø¹Ù·½rec²»ÄܲÙ×÷Ôõô°ì ÐÂÈËÌû 3o1 2015-11-14 71958 binghongjiang 2016-6-13 16:46
[ÇóÖú] ÁªÏëA3860Ë¢³ÉשÁËÔõô°ì£¿ ÐÂÈËÌû jorping 2016-4-15 2871 QQ424323816 2016-5-28 10:17
[ÇóÖú] a8(1+8) °æ ÎÊÌâÇóÖú°¡ ¿¨´ó£¡£¡£¡£¡ ÐÂÈËÌû attach_img QQ424323816 2016-5-22 1958 QQ424323816 2016-5-23 16:18
[ÇóÖú] ÁªÏëA8³©ÍæA3860(1+8)Ë¢ÖÐÎÄrecovery ÐÂÈËÌû xs505qqqqq 2016-5-6 11240 QQ424323816 2016-5-22 17:24
[ÇóÖú] A3860µÍÅä°æÒªÔõôROOT°¡£¬Çó´óÉñ ÐÂÈËÌû shu1linzi 2015-11-1 53055 ÉñÓιʹú 2016-5-16 17:48
[A3860 ROM] ¿¨¿¨´óÉñ¶à×ö¼¸¸öa3860µÄ°ü°É ÐÂÈËÌû 1226133577 2015-11-30 01045 1226133577 2016-4-23 12:12
[ÌÖÂÛ] ¸÷λÓÐa3860Ë¢ÁËfiyme45µÄÂ𣿠ÐÂÈËÌû 18365436 2016-4-14 0833 18365436 2016-4-14 09:45
[ÇóÖú] edwq2016×îÐÂ×Ô¶¯¸ÐÓ¦±äÅÆÆ÷edwq feixiang12 2016-4-11 0746 feixiang12 2016-4-11 14:46
[ÇóÖú] ×î¼òµ¥µÄ¶·Å£¼¼ÇÉÓÐÄÄЩ ÐÂÈËÌû feixiang12 2016-4-11 0701 feixiang12 2016-4-11 14:40
[ÆäËû] MTK6735 YunOSº½º£°æ£¬»áÒÆÖ²µÄ´óÉñ¸Ï¿ì¸ãÆðÀ´£¡ ÐÂÈËÌû Ã.Ψ¢Å¥á“´Û_/ 2016-2-8 51868 ÄôÕýÐÇ 2016-3-22 12:54
[ÇóÖú] ¸÷λ´óÉñÄÜÒÆÖ²Ò»ÏÂMIUIÂ𣿠yzm522 2016-1-31 1851 460415120 2016-3-21 00:39
[Òѽâ¾ö] A3860µÄÖÐÎÄrecË¢³É¹¦ÁË£¬µ«½ø²»È¥¡¾·ÖÏíÒ»¸ö³¢ÊÔÐÔ½â¾ö·½·¨¡¿ attach_img at0000 2015-11-14 84363 ÌýÔ¹۷ç 2016-3-7 15:38

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

¹Ø±Õ

Õ¾³¤ÍƼöÉÏÒ»Ìõ /1 ÏÂÒ»Ìõ

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-1-23 15:57 , Processed in 0.325097 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网