ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ÁªÏëA708TÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 1318

  Òƶ¯ÊåÊåÁªÏëA708TÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ΪÄúÌṩÁªÏëA708TË¢»úROM,ÁªÏëA708T¹Ù·½¹Ì¼þ,ÁªÏëA708TÒ»¼üroot½Ì³Ì,ÁªÏëA708TÈí¼þÏÂÔØ,ÁªÏëA708TÓÎÏ·ÏÂÔØ,ÁªÏëA708TÊÖ»úÇý¶¯,ÁªÏëA708TÊÖ»ú²ÎÊý,ÁªÏëA708TÊÖ»úÆÀ²â,ÁªÏëA708TÅÜ·ÖPK¶Ô±È,ÁªÏëA708T¹ÙÍøÔ¤Ô¼¹º»úÏûÏ¢,ΪÄúÔÚ¹ºÂòÁªÏëA708TʱÌṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
  ÁªÏëA708TÓ²¼þ²ÎÊý:¡¾MT6582Ëĺˡ¿¡¾1.3Ghz¡¿¡¾TD-SCDMA/GSMË«Íø¡¿¡¾5.5Ó¢´ç960x540·Ö±æÂÊ¡¿¡¾1G + 8G¡¿
  ¡ùÒƶ¯ÊåÊåÁªÏëA708T¹Ù·½QQ½»Á÷Ⱥ¡ù
  1ºÅȺ£º175541135    (ÍøÓÑȺÐèÑû°æÖ÷½øפ£¬·ñÔòÒ»ÂÉɾ³ý!)
ÁªÏëA708T°å¿éÊÇÒ»¸öпª°å¿é£¬ËýµÄÅ·¢Õ¹ÐèÒª´ó¼ÒµÄÐû´«£¡×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6440 M44 2010-12-13 7727210776328 EREEF 1 Ð¡Ê±Ç°
È«¾ÖÖö¥ Òƶ¯ÊåÊå¹ÜÀíÍŶÓÌáÇ°¹§×£È«Ìå»áÔ±ÐÂÄê¿ìÀÖ£¡¹·Äê´ó¼ª£¡ ÇÀÂ¥ attach_img  ...2 Íü¼ÇÔÂÁÁ 3 ÌìÇ° 147728 ·´Ç±ÓãÀ× ×òÌì 23:08
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img muscle 2017-12-8 1126695 z445104774 2018-1-2 23:41
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¸øÁ¦½Ì³Ì-----IMEI/BT/WIFI MAC ÓÀ¾ÃдÈë/»Ö¸´·½·¨,¾Ü¾øÔÙ¶ªIEMI/MAC. attach_img  ...23456..70 zhouzhou! 2014-3-13 83721141 ggttaaoo1 3 ÌìÇ°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾¹¤¾ßÏÀË¢Èë°æ¡¿ÁªÏëA708TÖÐÎÄCWM Recovery 6.0.5.1/¹Ù·½recovery×îаæÏÂÔصØÖ·  ...23456..11 ·ÉÀÇ 2016-3-13 1285618 xiaoe888 2018-2-9 11:50
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708t_S013_131121 Ô­³§ÏßË¢°ü ¾ÈשרÓà  ...23456..216 èßä 2014-2-9 258648671 ×Ú»ÔͨѶ 2018-1-27 22:11
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708tË¢»ú½Ì³Ì£¨ÏßË¢¹Ù·½ÏµÍ³°ü£©A708t_S011_131121  ...23456..259 Íþ¸Õ 2014-2-9 310066427 ×Ú»ÔͨѶ 2018-1-27 22:09
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÁªÏëA708TÒ»¼üROOTÈí¼þ»ã×Ü·ÖÏí,mtk³É¹¦ÂÊ×î¸ßµÄROOT¹¤¾ßºÏ¼¯ attach_img  ...23456..149 bejay 2014-2-9 178541001 1452372270 2017-11-15 21:59
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÁªÏëA708Tͬ²½±Ø±¸µÄUSBÇý¶¯ÏÂÔØ¡¢Ïßˢˢ»úÇý¶¯ÏÂÔØ attach_img  ...23456..64 èßä 2014-2-9 75824896 499624036 2017-10-16 20:57
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÁªÏëA708TÏßË¢ºó¿¨ÔÚµÚÒ»»­Ãæ³öÏÖTOOL DL IMAGES FAIL¾È»ØµÄ·½·¨ attach_img  ...23456..76 Õäϧ_Õâ¶ÎÇé 2014-2-12 90623209 ºÈ¾Æ¾Í»á´ó³öѪ 2017-9-17 19:40
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Òƶ¯ÊåÊårom×é¡¿ÁªÏëA708TÒÆÖ²MIUIv5©¦Îȶ¨Á÷³©©¦ÍêÃÀÎÞBUG©¦ÍêÃÀMIUIROOTÊÚȨ attach_img heatlevel agree  ...23456..49 Õäϧ_Õâ¶ÎÇé 2014-2-25 57720171 1696315710 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] A708T MIUI ¼±ËÙÁ÷³©°ü attach_img  ...23456..25 zhuoyu123 2016-3-17 2894769 1696315710 2018-2-9 11:42
[Ë¢»ú°ü] ÈýÐÇS5È«ÐÂÌåÑé¾¢±¬ÔÙÀ´Ï® attach_img heatlevel  ...23456..17 ÑîÏÈÉúؼ 2014-7-9 1987402 qwe1727795604 2018-1-26 12:46
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Æú°®¡¿A708T_ÀÖÍÜ¡ª¡ª144ÆÚ¸üСª¡ª0919 attach_img  ...234 Æú°®¡â2014 2014-9-22 372286 huaji123 2018-1-13 20:10
[Ë¢»ú°ü] 8ÔÂ8ÈÕ¸üÐÂ|ÁªÏëA708TÒÆÖ²VIBEÓÅ»¯°æ|жűÈÒôЧ|ÔË´æÓÅ»¯|Ê¡µçÓÅ»¯|¼ÓÈë¹Ù·½Ïà»ú attach_img heatlevel  ...23456..19 ÑîÏÈÉúؼ 2014-8-8 2256806 Áõ´ó˧µÄÐÖµÜ 2018-1-7 20:21
[Ë¢»ú°ü] Lenovo_A708T_Emotion2.0_Îȶ¨Á÷³©_0806 attach_img  ...234 Æú°®¡â2014 2014-8-6 371859 Áõ´ó˧µÄÐÖµÜ 2018-1-7 19:55
[Ë¢»ú°ü] 11ÔÂ3ÈÕ¸üÐÂ|ÁªÏëA708TÒÆÖ²º£ÐÅUI|ÌåÑéÐÂÏʸÐ|ϵͳÁ÷³©|root¿¨Ë¢°ü attach_img  ...23456..7 ÑîÏÈÉúؼ 2014-11-3 773122 Áõ´ó˧µÄÐÖµÜ 2018-1-7 17:18
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708TÒÆÖ²¹úÍâ°ü-ÔöÇ¿ÉèÖÃ-Ë«ÅÅÍøËÙ-×Ô¶¨ÒåÔËÓªÉÌ-ÐÞ¸´Ïà»ú-novaÆô¶¯Æ÷ 5.10... attach_img heatlevel agree  ...23456..8 ¡îËæ·ç¡î 2015-5-10 944848 ÓдýÖ±½Ç 2018-1-2 20:11
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T ¸ß·ÂÈýÐÇS4¾«¼ò¼«ÖÂÁ÷³©°æ ¿¨Ë¢°ü ÖØÖðæ attach_img heatlevel  ...23456..11 ¡îËæ·ç¡î 2015-6-16 1234869 ÓдýÖ±½Ç 2018-1-2 20:11
[Ë¢»ú°ü] a708tÔ­ÉúÁ÷³©°ü attach_img  ...23456..10 zhuoyu123 2016-3-5 1153704 1696315710 2017-12-30 22:00
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T¿¨Ë¢°ü MIUIÔÙÒ»´Î¸üУ¬×¢ÖØÐÞ¸´ ,´óÔ˴棬·Ç³£Á÷³©£¬Êʺϳ¤ÆÚʹÓÃ........ attach_img heatlevel  ...23456..36 ¡îËæ·ç¡î 2015-1-12 42414001 ÁúÖ¾×Ó 2017-12-30 21:54
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëa708tÒÆÖ²°æ°¢ÀïÔÆOS2.7.1°æ 3.23 attach_img  ...234 ¹¤×÷µÚÒ» 2014-3-23 401899 ÁúÖ¾×Ó 2017-12-30 21:25
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T ¿¨Ë¢°ü °¢ÀïYunOS 2.7.3 ÔٴθüР´óÔË´æ Á÷³©ºÃÓà 6.14¸üÐÂ.... attach_img heatlevel  ...23456..13 ¡îËæ·ç¡î 2015-6-14 1446116 ÁúÖ¾×Ó 2017-12-30 21:23
[Ë¢»ú°ü] ¡¾²»ÔøÓµÓС¿ÁªÏëA708T_Funtouch OS_1.16.1_ÐĶ¯Ä£Ê½ attach_img  ...2 Æú°®¡â2014 2015-2-11 222934 Áõ´ó˧µÄÐÖµÜ 2017-12-2 08:08
[Ë¢»ú°ü] 10ÔÂ9ÈÕ¸üÐÂ|ÁªÏëA708T207ÆÚmiui¸üÐÂ|¸üÉî¶È¸ß·ÂV6|À´µçÉÁ¹â|òñÉßÒôЧ|»¤Ä¿¾µ|CRTËøÆÁ attach_img heatlevel  ...23456..35 ÑîÏÈÉúؼ 2014-10-9 4199087 Áõ´ó˧µÄÐÖµÜ 2017-12-1 23:37
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T IUNI ²»Íü³õÐÄ Á÷³©Ê¡µç²»ºÚÆÁ attach_img  ...23456..13 ‡ßÒä¡¢ƒÈ¶ÎÇé 2015-5-9 1483980 lzqj 2017-11-25 21:57
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåROM×é¡¿ÁªÏëA708T »ùÓÚ¹Ù·½S011µ×°ü¾«¼ò¶¨ÖÆ¿¨Ë¢ÏßË¢Ò»Ìå¾ÈשROOTË¢»ú°ü attach_img heatlevel agree  ...23456..48 Õäϧ_Õâ¶ÎÇé 2014-2-14 57316321 niusongpeng 2017-11-25 14:52
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåROM×é¡¿ÁªÏëA708TÒÆÖ²MIUI_14.03.07¿¨Ë¢ÏßË¢ºÏÌåROM©¦¶àÏîÊ¡µç©¦Îȶ¨ÔËÐÐ attach_img heatlevel agree  ...23456..18 Õäϧ_Õâ¶ÎÇé 2014-3-9 2156822 niusongpeng 2017-11-25 14:43
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T ÒÆÖ²ºìÃ×27.0 £¬ÔÙÒ»´Î¸üУ¬¸ü¼ÓÁ÷³© £¬ÖµµÃÒ»ÊÔ 4.27 attach_img heatlevel  ...23456..16 ¡îËæ·ç¡î 2015-4-27 1807166 niusongpeng 2017-11-23 15:08
[½Ì³Ì] ÁªÏëA708TÏêϸͼÎÄË¢»ú½Ì³Ì£¬½ÌÄã¼òµ¥µØµ¥Ë¢ÖÐÎÄrecovery½Ì³Ì heatlevel  ...23456..185 Õäϧ_Õâ¶ÎÇé 2014-2-15 220836840 jc19950630 2017-11-19 12:37
[Ë¢»ú°ü] 6ÔÂ24ÈÕ¸üÐÂ|ÁªÏëA708TÒÆֲȫÐÂÒÚͨ΢ÐÅOS|ËÙ¶ÈÓÅ»¯|ÍêÃÀ´æ´¢|Çåзç¸ñ|Á÷³©Ê¡µç attach_img heatlevel  ...23456..10 ÑîÏÈÉúؼ 2015-6-24 1125122 witfly 2017-11-18 19:58
[Ë¢»ú°ü] 3ÔÂ8ÈÕ¸üÐÂ|ÁªÏëA708TÒÆÖ²ºìÃ×1s|È«¾Ö¶Å±È|ϵͳÑéÖ¤Æƽâ|¿ªÆôÒþ²Ø¹¦ÄÜ|¶¨Î»Ã붨|Ê¡µç attach_img heatlevel  ...23456..29 ÑîÏÈÉúؼ 2015-3-8 34513141 ZP79721 2017-11-18 14:50
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708t-iuni²»Íü³õÐÄ ÉúÀ´´¿¾»µÚÒ»°æ attach_img heatlevel  ...23456..11 ‡ßÒä¡¢ƒÈ¶ÎÇé 2015-3-1 1206434 ZP79721 2017-11-18 14:24
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Æú°®¡â2014¡¿ÁªÏëA708T_LEWA_OS6.0_×îаæÓÅ»¯ attach_img  ...2 Æú°®¡â2014 2015-6-11 231647 ZP79721 2017-11-18 14:17
[½Ì³Ì] ÁªÏëA708TÖÐÎÄCWM-recovery»Ö¸´ÏµÍ³´¥Ãþ°æ£¬Ö§³Ö±¸·Ý»¹Ô­¡¢»ñÈ¡ROOT¹¦ÄÜ heatlevel  ...23456..315 Ììº× 2014-2-9 377472243 1452372270 2017-11-15 12:10
[½Ì³Ì] ¡¾Ð¡ÅÖ¸£ÀûÌù¡¿ÁªÏëA708T¾Èשͷ¹Ù·½ROMÏßË¢½Ì³ÌÊÓƵ heatlevel  ...23456..23 18861971317 2014-7-24 2688641 ‡ßÒä¡¢ƒÈ¶ÎÇé 2017-10-24 00:37
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåROM×é¡¿ÁªÏëA708T ¹Ù·½S104¾«¼ò¶¨ÖÆ©¦³¬Ê¡Äڴ橦¼«¶È¾«¼ò©¦Îȶ¨ÒÑROOT attach_img heatlevel  ...23456..44 Õäϧ_Õâ¶ÎÇé 2014-7-16 51613084 1452372270 2017-10-21 00:56
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåROM×é¡¿ÁªÏëA708T MIUIv5 4.6.27 Îȶ¨Á÷³© Íâ·Å¸øÁ¦ ĬÈÏÊÔÓÃÍâÖÿ¨ attach_img heatlevel  ...23456..16 Õäϧ_Õâ¶ÎÇé 2014-6-29 1905464 1452372270 2017-10-20 22:56
[ÆäËü] 103ÖÖµçÁ¿Ëزģ¬»»µ½ÄãÊÖÈí¡£ attach_img heatlevel  ...23456..8 ÑîÏÈÉúؼ 2015-1-26 872541 ϸ²Ý΢·ç°¶¤Ä 2017-10-17 22:55
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T_¹Ù·½×îп¨Ë¢°ü_ÉßòþÒôЧ¡ª¡ª×îÃÀ»¤Ä¿¾µ¡ª¡ªÐÔÄÜģʽ attach_img heatlevel  ...23456..8 Æú°®¡â2014 2014-11-9 8511192 Æú°®¡â2014 2017-9-29 12:23
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëa708tÒÆÖ²ÆÓ´ó×îÁ÷³©miui°ü-ÔÙ´ÎÓÅ»¯-ÐÞ¸´Ö®Ç°³öÏÖµÄÎÊÌâ 5.10¸üРattach_img heatlevel  ...23456..34 ¡îËæ·ç¡î 2015-5-10 40012668 1965516503 2017-9-27 23:07
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T¿¨Ë¢°ü ¹úÍâÔ­Éú°ü´óÔË´æÊ¡µç ºôÎüµÆÕý³£ ×î¸øÁ¦µÄÔ­Éú°üÖ®Ò» attach_img heatlevel  ...23456..13 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-3-30 1475515 Áõ´ó˧µÄÐÖµÜ 2017-9-22 13:40
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708TÒÆÖ²¹úÍâÔ­Éú°ü-´óÁ¿¾«¼ò-È«¾Ö͸Ã÷-³¬´óÔË´æ-ÄÚºËroot ¿¨Ë¢°ü 4.30... attach_img heatlevel  ...23456..8 ¡îËæ·ç¡î 2015-4-30 954207 GodHank 2017-9-22 13:36
ͶƱ [ÌÖÂÛ] ¿ªÀ´¿´¿´ ÁªÏµa708t ÐÂÈËÌû 1304296724 2014-5-4 5535 лÓ 2017-9-15 02:32
ͶƱ [ÌÖÂÛ] ´ó¼ÒÖ§³Ö¹È¸èÔ­ÉúAndroid 4.2.2µÄÒÆÖ²Âð£¿Ï£ÍûÄĸö£¿ pao766adu 2014-8-23 51007 лÓ 2017-9-14 00:28
ͶƱ [ÌÖÂÛ] Èç¹ûûÓÐÈËϲ»¶Ô­ÉúµÄ»°£¬ÄÇÎÒϸö°æ±¾¾Í²»·¢À²£¿ÃâµÃÔâͲۡ£ attach_img  ...2 Áõ°î×Ó 2014-10-6 141335 лÓ 2017-9-13 02:52
[½Ì³Ì] ÁªÏëA708T½Ì³Ì£º½ÌÄãÈÏʶʲôÊÇË«Ç壬ΪºÎË¢»ú»áÒªÇóË«Çå heatlevel  ...23456..66 Õäϧ_Õâ¶ÎÇé 2014-2-15 78416841 һʷ²ÈË 2017-8-30 17:57
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA708T ÊÊÅä°æË«¿¨MIUI V5 04.2.28 µÚ178Öܸüп¨Ë¢°ü2014.2.28¸üРattach_img heatlevel  ...23456..12 èßä 2014-3-2 1343373 qihongyang12345 2017-8-21 09:07

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

¹Ø±Õ

Õ¾³¤ÍƼöÉÏÒ»Ìõ /2 ÏÂÒ»Ìõ

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-2-18 05:20 , Processed in 0.370779 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网