ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

»ªÎªG6ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 119

   Òƶ¯ÊåÊ廪ΪG6ÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ÖÂÁ¦Îª¹ã´óÍøÓÑÌṩ»ªÎªAscend G6¹Ù·½ROMË¢»ú,»ªÎªG6Éý¼¶¹Ì¼þ,»ªÎªG6Ò»¼üROOT½Ì³Ì,»ªÎªG6Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ,»ªÎªG6USBÇý¶¯,»ªÎªG6²úÆ·²ÎÊý,»ªÎªG6ÊÖ»úÆÀ²â,»ªÎªG6ÏúÊÛ¼Û¸ñ,ÊÇÄú¹ºÂò»ªÎªG6ʱ×îÓмÛÖµµÄÒÀ¾Ý¡£
   »ªÎªAscend G6²ÎÊý:¡¾Áª·¢¿Æ MT6582MËĺˡ¿¡¾1.3Ghz¡¿¡¾TD-SCDMA¡¿¡¾4.5Ó¢´ç¡¿¡¾960x540·Ö±æÂÊ¡¿¡¾1G + 4G¡¿

»ªÎªG6ÂÛ̳ÊÇÒ»¸öÐÂÂÛ̳£¬Ä¿Ç°»ªÎªG6×ÊÔ´²»¶à£¬Ï£Íû´ó¼ÒÓ»Ô¾·ÖÏíÌî³ä£¡
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6429 M44 2010-12-13 7714210623972 ·ÉÑïFlip 1 Ð¡Ê±Ç°
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img muscle 2017-12-8 1122561 z445104774 2018-1-2 23:41
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] »ªÎªG6½âËø½Ì³Ì +Òƶ¯ÊåÊåG6¹Ù·½½»Á÷Ⱥ attach_img  ...23456..39 eyealan 2014-7-25 46725138 hk1460966 2017-9-4 10:08
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ¹ØÓÚG6-T00ʹÓõÚÈý·½ROMÉÁÍËÎÊÌâ ÇëÏȸüÐÂB151¹Ì¼þ attach_img  ...23456..7 eyealan 2014-12-3 797754 2580666 2017-2-8 18:19
±¾°æÖö¥ [¼¯ºÏÌù] »ªÎªG6 µ¼º½Ìû attach_img eyealan 2014-7-25 13563 /dyÈô/se 2014-7-27 15:37
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
[Èí¼þ] »ªÎªG6-T00Ë¢»ú¹¤¾ßÏä Õ𺳷¢²¼£¡ÄÚ¸½Á½Ã¶µÚÈý·½REC£¬Ò»Ã¶¹Ù·½REC attach_img heatlevel agree  ...23456..93 eyealan 2014-7-25 111334938 MWT 2017-11-18 16:19
[Ë¢»ú°ü] »ªÎªG6¡ªT00 ¸ß·ÂMIUIV6×îÖÕ°æ ¼ÓÈë¸ß¼¶¹¦ÄÜ ½Ï´ó¸üРÍƼöË¢Èë attach_img heatlevel  ...23456..23 œ\Ц¡¢ÄÅʄ‚û 2014-9-19 27313014 ty8243040 2017-11-9 20:33
[¼¯ºÏÌù] »ªÎªAscend G6 ÁªÍ¨°æ Òƶ¯°æ ¹Ù·½¹Ì¼þºÏ¼¯ heatlevel  ...23456..37 ÔÆÐù¿¡½Ü 2014-9-17 43615829 άÉúËØ520 2017-10-7 14:13
[½Ì³Ì] »ªÎªG6_T00 Ç¿ÖÆÉý¼¶¡¢¾Èש¡¢ÐÞ¸´ÏµÍ³ Ïêϸ½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..109 ÔÆÐù¿¡½Ü 2014-9-19 129847442 άÉúËØ520 2017-10-7 13:57
[Èí¼þ] »ªÎªG6_T00 Recovery ×Ô¶¯Ë¢È빤¾ßËĺÏÒ» attach_img heatlevel agree  ...23456..27 ÔÆÐù¿¡½Ü 2015-2-18 31727348 GentleArchenemy 2017-9-19 23:29
[Ë¢»ú°ü] »ªÎªG6-T00 MIUI 8-22 attach_img  ...23456..8 ÄÇÒ¹¡¢Î´Ãß¡£ 2014-10-7 856274 ÐÄÈçֹˮ1980 2017-8-25 10:09
[Ë¢»ú°ü] »ªÎª G6Òƶ¯°æ ¹Ù·½B259 EMUI3.0 ¾«¼ò¿¨Ë¢°ü ÍøËÙÏÔʾ À´µçÉÁ¹â attach_img heatlevel  ...23456..21 ´ÐÍ·×Ð×Ð 2015-1-29 25023338 hk1460966 2017-8-25 08:33
[½Ì³Ì] »ªÎªG6_T00 EMUI3.0»ØÍËEMUI2.0 B152ÖÐת°üÏÂÔؼ°Ê¹ÓÃ½Ì³Ì attach_img heatlevel agree  ...23456..25 ÔÆÐù¿¡½Ü 2015-2-24 29325673 cmx12358 2017-8-24 08:31
[Ë¢»ú°ü] »ªÎªG6-T00°Ù¶ÈÔÆOS 57ÆÚ attach_img ÄÇÒ¹¡¢Î´Ãß¡£ 2014-10-1 9867 ÀÖÂúµØ2012 2017-6-25 23:42
[½Ì³Ì] [°áÔË]¡¾cofface¡¿»ªÎªG6-C00 Ò»¼üROOT(20140427)(Recovery) heatlevel agree  ...23456..25 eyealan 2014-7-27 29114612 Æ®¹ýµÄÔÆ 2017-6-8 03:03
[Ë¢»ú°ü] »ªÎªG6_T00 B151_×îÖÕ°æ _Êʺϳ¤ÆÚʹÓÃ_2014.10.27 ¸üРattach_img heatlevel agree  ...23456..20 ÔÆÐù¿¡½Ü 2014-10-27 23615191 ÉÁµç¾ý 2017-5-29 21:27
[Ë¢»ú°ü] »ªÎªG6-T00 °Ù¶ÈÔÆOS 60ÆÚ¸üРattach_img agree ÄÇÒ¹¡¢Î´Ãß¡£ 2014-11-12 96032 12335¾ÍÊÇÄã 2017-5-27 00:33
[ÇóÖú] ÓÐûÓзÓÉÆ÷NE40-CR53LPU-10µ¥°å£¬¶àÇ®£¿ ¾µ½¨°× 2017-5-26 081 ¾µ½¨°× 2017-5-26 15:34
[Ë¢»ú°ü] »ªÎªG6_T00 ¹Ù·½B129 ¾«¼òÓÅ»¯ ´¿¾»ÎÞÍƹã 2014.10.7 ¸üРattach_img heatlevel agree  ...23456..9 ÔÆÐù¿¡½Ü 2014-10-5 1056718 hk1460966 2017-5-3 20:10
[Ë¢»ú°ü] »ªÎªG6-T00¹Ù·½°üB129¼«Ö¾«¼ò attach_img heatlevel  ...23456..15 œ\Ц¡¢ÄÅʄ‚û 2014-8-3 1719804 lancegor 2017-5-3 14:14
[Èí¼þ] »ªÎªAscend G6 ¹Ù·½Éý¼¶¹Ì¼þUPDATE.APP½â°ü¹¤¾ß attach_img heatlevel  ...23456..9 ÔÆÐù¿¡½Ü 2014-10-5 1047074 wjj0993 2017-5-1 17:11
[½Ì³Ì] »ªÎªG6_T00 ϵͳ°æ±¾½µ¼¶½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..14 ÔÆÐù¿¡½Ü 2014-10-5 16110004 zhaoxingheng 2017-4-23 20:58
[Ë¢»ú°ü] »ªÎªG6T00 °Ù¶ÈÔÆOS59ÆÚÇ¿ÊÆÀ´Ï® attach_img agree  ...2 ÄÇÒ¹¡¢Î´Ãß¡£ 2014-10-28 125816 15289497439 2017-3-25 12:28
[Ë¢»ú°ü] »ªÎªG6-T00 ×îÐÂMIUIV5 14.07.30Ê×°æ·¢²¼£¡by MIUIºÏ×÷¿ª·¢×é ³ÇZero & EYEALAN attach_img heatlevel agree  ...23456..11 eyealan 2014-7-30 1308448 cn555550413 2017-3-11 00:15
[ÇóÖú] ¿ª»ú¾Í½øÈëFastboot Mode ģʽ£¬Äò»µ½½âËøÂëÔõÑù½â¾ö°¡£¿ Òѻظ´ attach_img һǹÇÀÌìÑÄ 2017-2-6 41066 һǹÇÀÌìÑÄ 2017-2-8 21:55
[Ë¢»ú°ü] »ªÎªAscend G6 Òƶ¯°æ ×îй̼þ EmotionUI 2.0 B151 ¿¨Ë¢°ü_ROOTȨÏÞ_´¿¾»ÎÞÍƹã attach_img heatlevel agree  ...23456..22 ÔÆÐù¿¡½Ü 2014-9-15 25510994 xtkxs 2017-2-7 21:27
[Ë¢»ú°ü] »ªÎªG6_T00_C00B151¿¨Ë¢°ü µÚÒ»°æ·¢²¼£¡ ÐÂÈËÌû attach_img heatlevel  ...23456..15 kikiyo_½Û 2014-7-25 17311439 archiezhang 2017-1-23 12:16
[ÇóÖú] »ªÎªG6-T00ûÓнâËø¾Í±»Ë¢³ÉשÁË£¬Ò»Ö±ÏÔʾ¡°ÄúµÄÊÖ»ú³öÏÖÒì³££¬Çë°´ÕÕÖªµÀ½øÐлÖ... ÐÂÈËÌû  ...2 swssws 2015-3-13 1214326 asd1651 2017-1-11 10:12
[Ë¢»ú°ü] »ªÎªG6U³¬¾«¼ò¿¨Ë¢°ü£¬±È¹Ù·½¸üÁ÷³© ¸üÊ¡µç ¸üÎȶ¨ ÍƼöʹÓã¡ ÐÂÈËÌû attach_img  ...23 ±Ë°¶»¨ÏãåÐßb 2014-11-27 258964 12335¾ÍÊÇÄã 2016-12-30 16:59
[Ë¢»ú°ü] »ªÎªG6ÁªÍ¨°æË¢»ú°ü »ùÓÚ¹Ù·½B193¾«¼ò EMUII2.0 ¼ÓÈëÍêÃÀrootȨ ÐÂÈËÌû attach_img  ...2345 åë³ßؼÌìÑļä 2014-9-17 594519 coffeeway 2016-12-25 21:02
[½Ì³Ì] »ªÎªG6-T00 u00 ûÓнâËø¾Í±»Ë¢³ÉשÁË£¬Ò»Ö±ÏÔʾ¡°ÄúµÄÊÖ»ú³öÏÖÒì³££¬Çë°´ÕÕÖªµÀ½ø... attach_img ÎÒq765138898 2015-9-5 77172 benjamin322 2016-12-17 21:12
[Ë¢»ú°ü] G6C00-GS5UI ROM ÐÂÈËÌû attach_img  ...2 happybobo 2014-10-23 134710 412383028 2016-11-14 14:02
[Ë¢»ú°ü] [ÊåÊåÊ×·¢]ÀÖÍÜOS5 14.08.08 for G6-t00Õðº³Êװ棡ÍêÃÀÁ÷³©µÄÌåÑ飬ÄãÖµµÃÓµÓÐ attach_img heatlevel agree  ...23456..11 eyealan 2014-8-12 1298515 zhaoxingheng 2016-10-31 10:58
ÐüÉÍ [ÇóÖú] С°×Ò»¸ö£¬ÇóÖú´óÉñ£¬¸Ð¼¤²»¾¡ Òѻظ´ - [ÐüÉÍ 10 ¹±Ï×] ÖعýãÑÃÅÍòÊÂ·Ç 2016-10-10 21213 ×·¡îÃÎÏë 2016-10-10 18:32
[ÇóÖú] Çó¸÷λ´óÉñ¼°»úÓÍ°ïæÎÒµÄG6-t00Ë¢ËÀÁË£¬Çó¾È»ú£¬Íò·Ö¸Ðл£¡ ÐÂÈËÌû attach_img ÆÆ¿Ç 2015-4-25 99975 shabixitong123 2016-9-11 18:01
[ÇóÖú] »ªÎªG610-T11 ROOTÖ®ºóÖØÆô£¬ÏµÍ³»¹Ô­ Òѻظ´ yang219608 2016-9-10 21754 yang219608 2016-9-10 09:58
[ÌÖÂÛ] ÷È×å½âÆÁÄ»ÕʺÅËø attach_img abc122981989 2016-8-31 11872 »ªÎªÊÖ»úÍæ¼Ò 2016-8-31 12:30
[Ë¢»ú°ü] »ªÎª Ascend G6(Òƶ¯°æ)ÒÆÖ² MIUI 8-23ÆÚ attach_img  ...23 ÄÇÒ¹¡¢Î´Ãß¡£ 2014-11-7 296311 yidongshushuba1 2016-8-22 18:20
[Ë¢»ú°ü] »ªÎªG6¡ªT00 ÒÆÖ²³Ç´óMIUI×îÐÂ°æ ¼«Ö¾«¼ò ¾«·ÂMIUIV6 attach_img heatlevel  ...23456..16 œ\Ц¡¢ÄÅʄ‚û 2014-8-23 18910174 hhhhhhheng 2016-8-15 13:14
[ÇóÖú] Ç¿Ë¢²»ÁËÄØ £¿£¿Çï´óÉñ½â´ð ÐÂÈËÌû fanenze06526 2016-7-26 02364 fanenze06526 2016-7-26 17:24
[Ë¢»ú°ü] »ªÎªG6ÁªÍ¨°æË¢»ú°ü ¹Ù·½B193 ¾«¼ò ÓÅ»¯ Ê¡µç ATX ħȤ¶¯»­ attach_img ¶«ƒÌhʹؼ 2014-10-6 62234 sdpl 2016-7-12 19:55
[ÇóÖú] ÇóÒ»¸öÏßË¢°ü 783239612 2016-6-19 02909 783239612 2016-6-19 17:49
[Ë¢»ú°ü] »ªÎª G6-T00(Òƶ¯°æ)°Ù¶ÈÔÆOS58Æڵdz¡ attach_img  ...234 ÄÇÒ¹¡¢Î´Ãß¡£ 2014-10-11 414333 dhb¹þ¹þ 2016-6-18 16:09
[½Ì³Ì] ¹ØÓÚ¾ÈשµÄСÐĵᣠÐÂÈËÌû »ªÎª¡¢Ð¡¿ÓB 2016-6-18 32984 »ªÎª¡¢Ð¡¿ÓB 2016-6-18 13:22
[½Ì³Ì] »ªÎªAscend G6 ½âËøÂëÉêÇë¼°½âËøÏêϸͼÎÄ½Ì³Ì attach_img ÔÆÐù¿¡½Ü 2014-10-22 915493 sky8886 2016-6-18 12:20
[Ë¢»ú°ü] »ªÎªG6 T00 °Ù¶ÈÔÆ56ÆÚ£¡ attach_img ÄÇÒ¹¡¢Î´Ãß¡£ 2014-10-1 51629 ¹í¸¸ 2016-4-30 08:47
[Ë¢»ú°ü] °Ù¶ÈÔÆROM55 ÊÊÅä »ªÎªG6-T00 attach_img agree  ...2345 eyealan 2014-8-31 595549 gongyongai 2016-4-26 08:34

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

¹Ø±Õ

Õ¾³¤ÍƼöÉÏÒ»Ìõ /1 ÏÂÒ»Ìõ

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-1-23 14:22 , Processed in 0.317038 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网